Adım Adım El Kitabı

STK’ların iyilik peşinde koşmaya başlamadan evvel ve iyilik peşinde koşarken
ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri içeren Adım Adım El Kitabı, adeta bir rehber niteliği taşımaktadır.
Adım Adım El Kitabı’na ulaşmak için tıklayın…