Bağışçı Hakları


Adım Adım olarak birlikte iyilik peşinde koştuğumuz bütün Sivil Toplum Kuruluşları (STK), bağışçı haklarını kabul etmişlerdir. Bağış yapmayı düşündüğünüz her Sivil Toplum Kuruluşu’nun bu hakları kabul etmesini ve buna uygun davranmasını istemek hakkınızdır.


Bağışçı hakları beyannamesi ne diyor?

“Bağışçılık gönüllü bir davranıştır. Vermek ve paylaşmak yaşam kalitemizi artırır. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz”


STK’ların en önemli kaynaklarının gönüllüler ve bağışçılar olduğunu bilir, 1 TL bile bağış yapan bağışçının hakları olduğuna inanırız. Bu sebeple Adım Adım olarak bu hakları tanıyan STK’lar ile beraber İyilik Peşinde Koşmak isteriz. Bizim gözümüzde bağış alan bir STK, halka açık bir şirket kadar açık, şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır.

Bu yüzden Adım Adım ile beraber koşmak isteyen STK’ların Bağışçı Hakları Beyannamesini kabul etmesini ve imzalamasını talep ederiz.

  1. Aşağıdaki metnin (bağışçı hakları beyannamesi ne diyor? ve Beyanname) Yönetim kurulu tarafından imzalanmış karar defteri kopyası veya imza sirkülerinde STK adına taahhütname imzalayabilecek yetkide kişi veya kişiler tarafından imzalanması,
  2. Bu imzalı dokümanın/taahhütnamenin Adım Adım ile paylaşılması, 
  3. Bağışçı haklarının STK’nın web sayfasında ulaşılabilir olması,

METİN:

[STK adı] olarak, Bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyor ve destekliyor ve bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz:

Bağışçı Hakları Beyannamesi

Bağışçının,

1. STK’nın misyonu, vizyonu, bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında bilgilenme,

2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,

3. Güncel finansal bilgilere ulaşma,

4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

5.  Uygun bir teşekkür bekleme,

6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,

7.  Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme, 

8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş biri mi olduğunu bilme,

9.  Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,

10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.