İnfografikler

Yardımseverlik Koşusu Kampanyasını başlatıp 1 kişiden bile bağış alan herkesin 10 yıllık ortalamasına bakıldığında 1 yardımseverlik koşucusu ortalama 15 kişiden 1.550 TL bağış toplanmasına aracılık eder.

Bu kişilerin yaş dağılımı da aynı infografikte belirtilmiştir.


Yardımseverlik Koşusu performansı insanın yaşı ilerledikçe ve çevresi genişledikçe artar. Yukarıdaki infografik yaş ilerledikçe hem bağışçı sayısı hem de bağış tutarının arttığını gösterir. 0-19 yaşın performansının fazla olma sebebi bu kişilerin ailelerinin desteğin almalarıdır. Her 10 yıl bağış tutarını iki ile çarpmaktadır.


Tecrübenin performansı arttırdığı doğrudur. 4 yardımseverlik koşusu boyunca gönüllünün performansı artar. STK’nız için koşmaktan memnun kalan bir gönüllünün size 5 yılda ortalama 9.000 TL bağış kazandıracağını gösterir.


*ilk 8.5 yıl verisi ile yapılmıştır.

İyi yönlendirilen ve teşvik edilen bir yardımseverlik koşucusunun en az 4 kişiden bağış alabildiğini biliyoruz. Yardımseverlik koşusu yapmaya karar veren, kampanyasını başlatan ama çeşitli sebeplerle (iyi teşvik edilememe, tam olarak ne yapması gerektiğini bilememe, vb) 1,2 veya 3 kişiden bağış alan bir koşucunun bir daha yardımseverlik koşusu yapma ihtimali %25 iken, en az 4 kişiden bağış alan bir yardımseverlik koşucusunda bu oran 2.5 katına (%60)’a çıkar.

İlk defa yardımseverlik koşusu yapan bir koşucu ortalama 10 kişiden 1.250 TL bağış alınmasına aracılık ederken,  tecrübeli (en az 1 kere yardımseverlik koşusu yapmış birisi) bir koşucu 20 kişiden 3.500 TL bağış alınmasına aracılık eder.


İyi yönlendirilen ve teşvik edilen bir yardımseverlik koşucusunun artık yardımseverlik koşusunu yıllık bir gönüllülük aktivitesi haline getirdiğini biliyoruz. 1 kere koşanların %35’i yardımseverlik koşusunu tekrarlarken, 2 veya 3 kere koşanların %75’i yardımseverlik koşusunu tekrarlıyorlar.


Her gönüllü koşucunun performansı aynı değildir. Yukarıdaki detaylı infografik şunu gösterir.
Ör: Koşucuların %10’u 30 ve daha fazla kişiden bağış alırlar, bu kişilerin ortalama yaşı 39’dur. BU kişiler ortalama olarak 61 kişinin bağış yapmasına vesile olurlar ve ortalama 5,800 TL bağış yapılmasına sebep olurlar adımları ile.Daha da önemlisi bu grup bir kampanyada ulaşılan bağışın %52’sini toplar.  Diğer yandan kampanya açanların %30’u kampanya açıp dururlar ve kimseden bağış almazlar. Bunun bir çok sebebi olabilir. Çeşitli sebeplerle (sağlık, motivasyon) koşuya katılmamaya karar verirler, koşuya katılırlar ama hiç e-posta atmazlar, STK’larından aldıkları destekten memnun kalmazlar, Adım Adım’dan aldıkları destekten memnun kalmazlar.

İlk defa koşan binlerce kişiye sorduk ” Bir daha koşsan neye dikkat ederdin?”
İşte 10 ortak cevap. Bu tecrübeyi dikkate alarak ilk koşunuz bittiğinde keşke diyeceğiniz hiç bir şey olmaz.